Kontakt: info@cochem.pro

Miniaplikace


Cochemská praxe rodič.eu

www.cochem.pro
Cochemská praxe (zvaná též Cochemský model) je cestou, jak ku prospěchu dětí řešit opatrovnické spory v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů. Vznikla v 90. letech 20. století v německém kraji Cochem-Zell, odkud se rozšířila do celé Evropy. Jejím autorem je opatrovnický soudce Jürgen Rudolph.

Cochemská praxe stojí na 4 základních principech:

1. Je snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu mezi rodiči, aby konflikt dále neeskaloval a situace se nezhoršovala. Soud například nařídí jednání do 14 dnů od podání návrhu.

2. Základním principem řešení je zachování rodičovské odpovědnosti za dítě u obou rodičů. Otázkou tedy není, kdo z nich bude mít dítě v péči, ale jak bude mezi ně péče rozdělena.

3. Vždy je preferována dohoda rodičů před názorem soudu.

4. Rodiče jsou vedeni k dohodě za pomoci odborníků. Zpočátku může jít i o vynucenou spolupráci rodičů (pod hrozbou znevýhodnění v soudním sporu), postupně se však obvykle stává dobrovolnou.

Patrně nejdůležitějším efektem Cochemské praxe je, že je téměř 100 % úspěšná - prakticky ve všech případech dokáže rodiče dovést k dohodě. Více se můžete dozvědět z textu přednášky Jürgena Rudolpha, autora Cochemské praxe, nebo přímo z jeho knihy "Ty jsi moje dítě".

A co si o Cochemské praxi, o stávající praxi porozvodové péče a o souvisejících otázkách myslíte vy? Zapojte se do diskuse: