Kontakt: info@cochem.pro
Užitečné odkazy:

Aleš Hodina
Dětská revoluce
Domácí násilí
Kája
OSPOD
Rodič
Soudci
Střídavá péče
Tátové
 Výživné
  Cochemská praxe rodič.eu

      www.cochem.pro
Cochemská praxe (jinak též Cochemský model) je cestou, jak ku prospěchu dětí řešit opatrovnické spory v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů.

Vznikla v 90. letech 20. století v německém kraji Cochem-Zell, odkud se rozšířila do celé Evropy. Jejím autorem je opatrovnický soudce Jürgen Rudolph (na fotografii).Patrně nejdůležitějším efektem Cochemské praxe je, že je téměř 100 % úspěšná - prakticky ve všech případech dokáže rodiče dovést k dohodě.

Více se můžete dozvědět z textu přednášky Jürgena Rudolpha, nebo přímo z jeho do češtiny přeložené knihy "Ty jsi moje dítě".
Cochemská praxe stojí na 4 základních principech:

1. Je snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu mezi rodiči, aby konflikt dále neeskaloval a situace se nezhoršovala. Soud například nařídí jednání do 14 dnů od podání návrhu.

2. Základním principem řešení je zachování rodičovské odpovědnosti za dítě u obou rodičů. Otázkou tedy není, kdo z nich bude mít dítě v péči, ale jak bude mezi ně péče rozdělena.

3. Vždy je preferována dohoda rodičů před názorem soudu.

4. Rodiče jsou vedeni k dohodě za pomoci odborníků. Zpočátku může jít i o vynucenou spolupráci rodičů (pod hrozbou znevýhodnění v soudním sporu), postupně se však obvykle stává dobrovolnou.


Co si o Cochemské praxi, o stávající praxi porozvodové péče a o souvisejících otázkách myslíte vy? Můžete se zapojit do širokého diskusního fóra na webovém portálu Střídavka.

© 2016 - 2020